#24: The language of love (our podcast in a glossy!)

(the article)

In the most recent issue of the Dutch Glossy Living a whole page in the most recent issue is dedicated to Laura speaks Dutch. It’s a nice story that makes me proud, of course. But the problem is that the article is in Dutch and thus many of you cannot understand it (or only partially). So I thought it would be nice to make a special episode on this story and learn you the translation. The story itself is available as a PDF-file (including a picture). Here’s what you’ll learn in the lesson.

 • The language of Love | De taal der liefde

 • Brenno de Winter makes a Dutch course on the Internet especially for his American love. | Brenno de Winter maakt speciaal voor zijn Amerikaanse geliefde een cursus Nederlands op internet.

 • A public love testimonial with which he permantly conquered her heart. | Een openbare liefdesbetuiging waarmee hij haar hart definitief voor zich won.

 • In April last year Laura and I met one another in her town San Diego. | April vorig jaar hebben Laura en ik elkaar ontmoet in haar woonplaats San Diego.

 • It was a direct hit. | Het was meteen raak.

 • We live six thousand miles apart, yet our relation has never felt so good as now. | We wonen zes duizend mijl uit elkaar, toch heeft onze relatie nog nooit zo goed gevoeld als nu.

 • Partially that comes thanks to the possibilities of the internet. | Dat komt absoluut voor een deel door de mogelijkheden van internet.

 • We can follow the news in eachother’s country via the web, thanks to Skype we can call eachother twice a day without going bankrupt. | We kunnen het nieuws in elkaars land volgen via het web, dankzij Skype kunnen we elkaar twee keer per dag bellen zonder failliet te gaan

 • And when I visit her – about once every two months – I can continue working, since I don’t need more than my laptop and internet connection. | en als ik haar bezoek – ongeveer eens per twee maanden – kan ik gewoon doorwerken, want meer dan mijn laptop en internetconnectie heb ik niet nodig.

 • And then there is the podcast that I create for Laura | En dan is er ook nog de podcast die ik voor Laura maak.

 • Retrospectively that has had a positive influence on our love. | Die heeft achteraf een positieve invloed op onze liefde.

 • Actually as a joke to show what kind of work I do as an IT-journalist and what the fun of it is, I made a couple of brief lessons Dutch as a podcast she could listen too and download through a site that I made especially for her: www.lauraspeaksdutch.info | Eigenlijk bij wijze van grap, om Laura te laten zien wat voor werk ik als IT-journalist zoal doe en wat daar leuk aan is, maakte ik voor haar een paar korte lessen Nederlands die ze als podcast kon beluisteren en downloaden via een site ik speciaal voor haar bouwde: www.lauraspeaksdutch.info.

 • Laura found it to be great, since it obviously was a love testimonial as well. | Laura vond het geweldig, want het was natuurlijk ook een liefdesbetuiging.

 • She also sees that this costs loads of time and energy and realizes that I’m willing to do that for her. | Ze ziet ook wel dat het zeeën van tijd en energie kost en realiseert zich dat ik dat dus voor haar over heb.

 • I could send her 100 flowers a week through 1800flowers.com in ten seconds, but that only says so much. | Ik zou haar ook wekelijks via 1800flowers.com in een tien seconden honderd bloemen kunnen sturen, maar dat zegt zo weinig.

 • Only that I’m willing to spend money. | Behalve dat ik bereid ben geld te spenderen.

 • Of course I was aware that the Internet is a public medium and that everybody can listen in, but I never expected that I’d have more than ten thousand downloads per episode – also through iTunes. | Natuurlijk was ik me ervan bewust dat internet een publiek medium is en dat iedereen dus kan meeluisteren, maar dat ik nu meer dan tienduizend downloads per aflevering heb – ook via iTunes – had ik natuurlijk nooit verwacht.

 • Now I get mail from Australia to America and even Brazil from people who say things like: | Ik krijg nu mail vanuit Australië tot Amerika en zelfs Brazilië van mensen die dingen zeggen als:

 • You’ve changed my life, now I can learn my grandparent’s language | Je hebt mijn leven veranderd, ik kan nu de taal van mijn grootouders leren.

 • Laura thinks it’s a kick that besides her so many people are listening. | Laura vindt het kicken dat naast haar nog zoveel mensen luisteren.

 • I could have made something that is only accessible for her, a website with a login for instance. | Ik had ook iets kunnen doen dat alleen voor haar toegankelijk is, een site met login of zo.

 • But the fun thing about the Internet is that is an open system. | Maar het leuke van internet is juist dat het een open systeem is.

 • The only disadvantage is that I cannot teach her what lovers would like to say to eachother. | Het enige nadeel eraan is dat ik haar niet kan leren wat geliefden tegen elkaar zouden willen zeggen.

 • But hey, I’ll send the ‘uncensored’ lessons to her on a cd. | Maar ach de ‘uncensored’ lessen stuur ik haar wel op een cd.

Leave a Reply