Laura speaks Dutch 29: The Twelve Provinces

In this brand new episode I’m talking about the twelve provinces that actually make the Kingdom of Netherlands. On several provinces I’ll explain a little bit of the special happenings or characteristics. Follow the link to read the words and sentences you will learn.


This is what you will learn:

 • The twelve provinces | De twaalf provinciĆ«n
 • We will run by all the provinces | We gaan alle provinciĆ«n langs
 • We start from the top of the map to the lowest part | We beginnen bovenaan de kaart en gaan dan naar het laagste punt.
 • The first province we encounter is Groningen | De eerste provincie die we tegenkomen is Groningen
 • Groningen is situated in the North East | Groningen ligt in het noordoosten
 • The province has Groningen as their capital | De provincie heeft als hoofdstad Groningen
 • The city of Groningen isn’t just beautiful it has also a great modern museum | De stad Groningen is niet alleen mooi, maar heeft ook een geweldig modern museum
 • The neighbouring province is Friesland and the two are natural rivals | De buurprovincie is Friesland en de twee zijn natuurlijke rivalen
 • In Friesland people tend to speak their own language Frisian next to Dutch | In Friesland spreken mensen vaak Fries naast Nederlands
 • The capital is Leeuwarden | De hoofdstad is Leeuwarden
 • The province has a lot of beautiful lakes | De provincie heeft veel mooie meren
 • When the water is frozen hard enough the very popular skatetour “The Eleven City Tour” is being held |Als het water voldoende bevroren is, houdt men de “Elf Stedentocht”
 • That is a national spectacle and the participants are regarded as hero’s | Dat is een nationaal spektakel en de deelnemers worden gezien als helden

One thought on “Laura speaks Dutch 29: The Twelve Provinces”

Leave a Reply