Laura speaks Dutch #39: Sinterklaas arrived!

SinterklaasSomething really traditional happened today: Like every year Sinterklaas (see picture) arrived in our country. Typically that is very celebrational with music, singing songs and of course many, many children. He will stay for three weeks and celebrate his birthday as he has done for centuries. That means the good times for children are beginning, because they get gifts. First by placing a shoe near the chimney and singing songs at night, secondly on the evening before (December 5th) presents will suddenly arrive and the Good Holy Man might throw in a poem. Time to learn more about this event. Read on to see what you will learn.

Well this is what you will learn:

 • The celebration of Sinterklaas’ birthday is a typical Dutch event | Het vieren van de verjaardag van Sinterklaas is een typisch Nederlands gebeuren
 • According to our tradition the Hood Holy Man celebrates his birthday in our country | Volgens onze traditie viert de Goed Heiligman zijn verjaardag in ons land
 • His birthday is December 6th, but he arrives always two or three weeks early | Zijn verjaardag is zes december, maar hij komt altijd twee of drie weken eerder aan
 • He is always greeted with the singing Sinterklaas-songs | Hij wordt altijd begroet met het zingen van Sinterklaasliedjes
 • As soon as he arrives children leave a shoe near the chimney for the night | Zodra hij aankomt zetten kinderen een schoen klaar voor de schoorsteen voor de nacht
 • Then they sing a Sinterklaas-song | Dan zingen ze een Sinterklaasliedje
 • During the night Sinterklaas fills the shoe with a little candy or asmall present | Gedurende de nacht vult Sinterklaas de schoen met wat snoep of een klein cadeautje
 • On the evening before his birthday families celebrate this by giving gifts | Op de avond voor zijn verjaardag vieren families dit door cadeautjes te geven
 • Often the presents are accompanied by poems making fun at oneanother | Vaak worden de cadeaus voorzien van een gedicht waarin men elkaar plaagt
 • That is December 5th | Dat is op vijf december
 • Fortunately Sinterklaas has a helper to do the job | Gelukkig heeft Sinterklaas een helper om het werk te klaren
 • That is Zwarte Piet | Dat is Zwarte Piet
 • He is colored black as a symbol of the demon that has to perform good deeds | Hij is zwart gekleurd als symbool van een demoon die goede daden moet verrichten
 • According to the history the helper has to do with Sint Nicolas | Volgens de geschiedenis heeft de helper te maken met de Heilige Nicolaas
 • He was in Enthiopia and bought free a slave | Hij was in EthiopiĆ« en kocht een slaaf vrij
 • This boy followed Sint Nicolaas as a helper out of gratitude | Deze jongen volgde Sint Nicolaas uit dankbaarheid
 • For the Dutch this isn’t something against blackcolored people | Voor de Nederlanders is dit niet iets tegen donker gekleurde mensen
 • Sinterklaas is really a fun celebration and so traditional | Sinterklaas is echt een leuk feest en zo traditioneel
 • If you want to get back at someone you can do so with a poem and a gift | Als je iemand wilt terugpakken dan kan dat met een gedicht en een cadeautje
 • Enjoy! | Veel plezier!

Our local fanfare is marching in to greet Sinterklaas:

The local fanfare marches in to greet Sinterklaas

2 thoughts on “Laura speaks Dutch #39: Sinterklaas arrived!”

Leave a Reply