Laura speaks Dutch #52: Riding the bike

Laura riding a bike near KinderdijkWith thanks to Brian from South Dakota we have a podcast-episode dedicated to riding the bike. Thanks for writing the script and helping make a brand new episode. Brian loves riding the bike and thus the subject was easy for him to pick. The Dutch are known for all the bikes that are present so the lesson does make a lot of sense. Please read on for the things you will learn in this episode.

 • Today we are going to talk about a piece of technology | Vandaag praten we over een stukje technologie
 • Something that Dutch of all ages use | Iets dat Nederlanders van alle leeftijden gebruiken
 • A wonderful piece of technology | Een geweldig stukje techniek
 • No, I’m not talking about the iPhone | Nee, ik heb het niet over de iPhone
 • It is part of the past and present | Het is onderdeel van het verleden en het heden
 • But it will definitely be part of the future | Maar het is zeker een onderdeel van de toekomst
 • I am talking, of course, about the bicycle | Ik heb het natuurlijk over de fiets
 • It is estimated that there are as many bicycles as people in the Netherlands | Men schat dat er evenveel fietsen als mensen in Nederland zijn
 • So over sixteen million | Dus meer dan zestien miljoen
 • Since Holland is mostly flat it has become the bicycle capital of Europe | Omdat Holland relatief vlak is, is het de fiets-hoofdstad van Europa
 • Dutch bikes typically have a luggage rack on the back | Nederlandse fietsen hebben meestal een bagagedrager op de achterkant
 • Often there is a basket on the front | Vaak zit er een mandje voorop
 • The Dutch use their bikes to commute to work, get around town and even to go grocery shopping | Nederlanders gebruiken hun fietsen om naar het werk te gaan, door de stad te rijden of zelfs om boodschappen te doen
 • Most cities can be reached by using a well planned series of bike lanes | De meeste steden kunnen bereikt worden door een reeks van goedgeplande fietspaden
 • In larger cities there are clearly designated bike lanes | In grotere steden zijn er fietspaden
 • The general rule in traffic is that bikers have right of way | De algemene regel in het verkeer is dat fietsers voorrang hebben
 • You don’t need a driver’s license to ride a bike | U heeft geen rijbewijs nodig om een fiets te rijden
 • But did you know that you can lose your license on a bike when drunk driving? | Maar wist u dat u uw rijbewijs kunt verliezen als u dronken fietst
 • We live in an era of environmental awareness | We leven in een tijd van milieubewust-zijn
 • The bicycle will continue to make The Netherlands a model to green energy | De fiets zal Nederland een model voor groene energie blijven maken

Leave a Reply